2. generasjons ultralydsystem til Salaks AS

Salaks AS satser på Sonic Norways ultralydsystem Sonic Norway har fått utviklet 2. generasjons ultralydsystem mot lakselus og begroing på nøter. Til forskjell fra 1. generasjon har produktet blitt enda mer robust og med langt høyere utgangseffekt av ultralyden. I tillegg har vi valgt å satse på helt nye festeanordninger som gjør det veldig enkelt…

Oppløftende resultater

I gjennomsnitt 40% reduksjon av lakselus. Sonic Norway har i gjennomsnitt oppnådd 40 % reduksjon av lakselus i fullskala oppdrettsanlegg. Resultatene er oppløftende for vår satsing på ultralyd i kampen mot lakselus. Resultatene er hentet fra tellinger gjort i august/september. Siden det er snakk om få tellinger og antall telte laks per merde er begrenset,…