2. generasjons ultralydsystem til Salaks AS

Salaks AS satser på Sonic Norways ultralydsystem

Sonic Norway har fått utviklet 2. generasjons ultralydsystem mot lakselus og begroing på nøter. Til forskjell fra 1. generasjon har produktet blitt enda mer robust og med langt høyere utgangseffekt av ultralyden. I tillegg har vi valgt å satse på helt nye festeanordninger som gjør det veldig enkelt for røkterne å vedlikeholde systemet.

Nyutvikling

Til forskjell fra tidligere modell har vi nå valgt å satse på utstyr som har høyere utgangseffekt enn tidligere. Likevel snakker vi om veldig lavt strømforbruk da resonansteknologien, i motsetning til kavitasjon, leverer resultater med langt lavere forbruk. Samtidig har Sonic Norway utviklet nye festeanordninger basert på teleskop-prinsippet. Med de nye festene vil det bli veldig enkelt og lite tidkrevende for røktere å rengjøre og vedlikeholde ultralydutstyret.

Salaks AS opptatt av miljøvennlig bekjempelse av lakselus

Sonic Norway er fornøyd med at Salaks AS i Sør-Troms velger å satse på en grønn og miljøvennlig metode i kampen mot lakselus. Salaks AS bidrar til å videreutvikle vårt konsept, og vi ser fram til å jobbe med ytterligere produktforbedringer basert på de erfaringene Salaks gjør i et til tider værhardt miljø.