2. generasjons ultralydsystem til Salaks AS

Salaks AS satser på Sonic Norways ultralydsystem Sonic Norway har fått utviklet 2. generasjons ultralydsystem mot lakselus og begroing på nøter. Til forskjell fra 1. generasjon har produktet blitt enda mer robust og med langt høyere utgangseffekt av ultralyden. I tillegg har vi valgt å satse på helt nye festeanordninger som gjør det veldig enkelt…

Oppløftende resultater

I gjennomsnitt 40% reduksjon av lakselus. Sonic Norway har i gjennomsnitt oppnådd 40 % reduksjon av lakselus i fullskala oppdrettsanlegg. Resultatene er oppløftende for vår satsing på ultralyd i kampen mot lakselus. Resultatene er hentet fra tellinger gjort i august/september. Siden det er snakk om få tellinger og antall telte laks per merde er begrenset,…

Solberg vil gi oppdretterne forutsigbarhet

– Næringen er nødt til å løse utfordringene med lus og rømming. Ny og forutsigbar politikk skal sikre vekst i oppdrettsnæringen, sier statsminister Erna Solberg (H). Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om havbruk, melder DN.no.

– Lakselusa er resistent mot hydrogen­peroksid

Lakselusen er nå også blitt resistent mot behandling med hydrogenperoksid. Professor Frank Nilsen i Fiskesykdomsgruppen ved Universitetet i Bergen har dokumentert at lakselusen er blitt resistent mot det aller siste legemiddelet oppdrettsnæringen har i verktøykassen i lusekampen, hydrogenperoksid, skriver DN. Sonic Norway har teknologien som angriper utfordringen med resistent lakselus.

Ultralydenheter med kameleon­teknologi i sjøen

Preliminær test i fullskala oppdrettsanlegg er startet. I god tid før jul ble ultralydenhetene senket i sjøen i et fullskala oppdrettsanlegg, og Sonic Norway AS nådde dermed en milepæl i sin satsning på ultralyd i kampen mot lakselus og begroing på nøter.