Oppløftende resultater

I gjennomsnitt 40% reduksjon av lakselus.

Sonic Norway har i gjennomsnitt oppnådd 40 % reduksjon av lakselus i fullskala oppdrettsanlegg. Resultatene er oppløftende for vår satsing på ultralyd i kampen mot lakselus. Resultatene er hentet fra tellinger gjort i august/september. Siden det er snakk om få tellinger og antall telte laks per merde er begrenset, skal vi være forsiktige med å trekke konklusjoner. Imidlertid gir resultatene en grei indikasjon på at ultralyd kan være et godt virkemiddel i tiden som kommer.

9 måneders testing

Det var i desember 2013 vi installerte ultralydutstyret i egenutviklede rigger i et fullskala oppdrettsanlegg. Målet med testen var todelt; teste utstyret og teste virkningen ultralyd har på lakselus. Nokså tidlig opplevde vi utfordringer med flere av ultralydsenderne. Disse var ikke robuste nok til de forhold som er rådende for våre farvann. Gjennom testperioden har vi modifisert og byttet ut utstyr. De siste utbyttinger vil skje i løpet av kort tid, og da vil vi ha byttet ut samtlige ultralydsendere med mer robuste modeller.

Modell 2.0

Vår samarbeidspartner og leverandør av ultralydutstyr har i løpet av 2014 videreutviklet sine produkter i samarbeid med Sonic Norway. Begge parter har lært mye gjennom testingen som er utført, og i løpet av høsten vil vi ha klar en ny modell. Denne vil være tilpasset norske forhold og vil også kunne levere høyere effekt på ultralyden. Grensesnittet for brukeren av utstyret vil også bli langt mer brukervennlig, slik at styring og overvåking av ultralydutstyret i oppdrettsanlegget blir bedre.

Ønsker flere samarbeidspartnere

Sonic Norway arbeider med ulike tidshorisonter, men både på kort og lang sikt er vi på utkikk etter samarbeidspartnere som er villige til å delfinansiere videre testing av ultralyd i kampen mot lakselus. På kort sikt ønsker vi å få testet ut modell 2.0 i et fullskala oppdrettsanlegg. Avgjørende for en slik test er å ha et referanseanlegg i nærheten av anlegget vi utførerer våre tester. Så langt har vi med hensyn til referanseaspektet utført våre tester ved at to merder i anlegget ikke har fått installert ultralyd. Slik testing er fortsatt interessant for Sonic Norway, men for progresjonen i prosjektet sin del er det ønskelig å få testet et helt anlegg.