UltraSonic360

UltraSonic360 er basisproduktet for flere av løsningene som Sonic Norway AS lanserer på markedet.

Sonic Norways målsetting er å tilby kun ett produkt til fullskala oppdrettsanlegg som er effektiv mot både algevekst og lakselus. Med Chameleon-teknologien er dette mulig. Som kjøper av vårt utstyr har oppdretter mange ultralydprogrammer å velge mellom, der hvert program er forhåndsinnstilt til å angripe spesifikke organismer. I tillegg er det også forhåndsinnstilt et program som angriper ulike typer organismer og som dermed varierer mellom frekvensene.

Chameleon-teknologien skiller seg fra andre skadelige ultralydmetoder ved at ultralyden ikke medfører korrosjon på utstyr og anlegg. Tradisjonell ultralyd skaper kavitasjon, som igjen skaper korrosjon.

Sonic Norway AS er i oppdrettsnæringen alene om denne teknologien i Norge, og vi er av den formening at oppdrettsaktører gjerne ser fordelene av å kjøpe kun ett produkt som løser flere problemer.


20150805 - Rollup2